منش دستگاه لیزر شیپوری

دستگاه لیزر شیپوری
Calla lily , arum lily
از جنس zantedeschia و از خانواده دستگاه لیزر شیپوریان araceae و بومی نواحی جنوبی افریقا است .
گیاهی نیمه علفی و خزان دار و نیمه مدام سبز و دستگاه لیزر دار است . برگ ها در اولِ رویش سبز می‌باشند و پس از مدتی لکه های سفید رنگی بر روی پهنه برگ به چشم می‌خورد .
دستگاه لیزر آذین زرد گیاه دربرگیرنده دستگاه لیزر های نر و ماده است که بین برگ واره های رنگارنگ آن , spoth , جای‌دارد . ( تصویر سمت راست وسط ) برگواره ها به رنگ های سپید , زرد رنگ , قرمز‌رنگ , صورتی , ارغوانی و دورنگ هستند .
این گیاه به محیطی خنک و مرطوب نیاز دارااست و در فصل گرم و کم آب تابستان به زمانه خواب و استراحت فرومی رود . اما این مسائل ثابت و همیشگی وجود ندارد و چگونگی اخذ آب و کم آبی کشیدن گیاه گزینش کننده با اهمیت زمانه استراحت آن است . رتبه حرارت و دمای محفظه هیچ نقشی در شروع مدت استراحت گیاه ندارد . به این ترتیب در حالتی که گیاه را در تابستان بخوبی آبیاری کرده و در طی فصل پاییز و زمستان آب پاشی را کاهش دهیم , بازه زمانی استراحت گیاه را از تابستان به فصل‌زمستان تغییر و تحول داده ایم . با طی شدن دوران پرورش و نزدیک شدن به مقطع استراحت , برگ های گیاه زرد رنگ شده و آب پاشی کاهش می یابد . با خشکیدن کامل برگ ها باید آبیاری را تماما متوقف کرده و خاک را صرفا به اندازه ای که خشک نشود , آب پاشی نمایید . هر قدر هوا سردتر باشد , باید آب پاشی را کمتر و هر قدر هوا گرم تر باشد , آب پاشی را بیشتر نمایید . محیط سرد و مرطوب یکی از عوارض پوسیدگی ریزونم و ریشه است .
تمامی برگ های خشکیده را از تراز خاک غیروابسته نمائید . ( تصویر میانه ردیف زیر ( در حین استراحت گیاه می قدرت دستگاه لیزر دان را ردوبدل و ریزوم ( ساقه زیرزمینی ) راتقسیم کرد .
در حالتی که آب پاشی گیاه ادامه یابد و گیاه کم آبی نکشد , به مقطع استراحت فرونمی رود و وضعیت همیشه سبز در تمام ارتفاع سال خواهد داشت .
پس از طی روزگار استراحت و با دریافت آب کافی و مناسب , گیاه دوباره رشد خویش را از قسمت های زیرزمینی استارت می کند . ولی آب را بایستی کم کم و با افزایش رشد گیاه , ارتقاء بخشید . بهره از حجم مضاعف آب در اوایل استارت فعالیت ریزوم و رویش برگ های جوان , یکی دلایل ارتقاء واحد سنجش پوسیدگی ریزوم وریشه , بوسیله قارچ در ۶ هفته اولیه شروع عمل ریزوم است .

در زمانه استراحت گیاه می قدرت ریزوم ها را از خاک درآورد و در دمای خنک و کم آب حدود ۴ تا ۱۰ درجه به دوران ۱۰ تا ۱۲ هفته نگه داشت . این فعالیت به برطرف شدن نیاز استراحت ریزوم ها و برانگیختگی جوانه های دستگاه لیزر و دستگاه لیزر دهی بهتر در طی فصل رویش آتی امداد خواهد کرد &# دستگاه حکاکی لیزری ;